< Cofnij

Otwarcie wystawy jubileuszowej "W setną rocznicę powstania medycyny i farmacji uniwersyteckiej w Poznaniu"

8 marca odbyło się uroczyste otwarcie wystawy jubileuszowej „W setną rocznicę powstania medycyny i farmacji uniwersyteckiej w Poznaniu”, którą Muzeum UMP przygotowało z okazji setnej rocznicy utworzenia Uniwersytetu Poznańskiego oraz jego Wydziału Lekarskiego i Oddziału Farmaceutycznego.

W otwarciu wzięli udział: Prorektor ds. Organizacji, Promocji i Współpracy z Regionem prof. dr hab. Michał Musielak, Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego prof. Roman Gornowicz, prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Andrzej Gulczyński, wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Bogdan Miśkowiak, prodziekani Uniwersytetu Medycznego: prof. Wiesław Bryl, prof. Maria Iskra i prof. Franciszek Główka, kierownicy katedr, zakładów i klinik Uniwersytetu Medycznego, kierownik Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu dr Jarosław Matysiak, przewodniczący Komisji Historycznej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej dr Andrzej Baszkowski oraz inni znakomici goście.

Na wystawie prezentujemy archiwalia i pamiątki z katedr, klinik i zakładów lekarskich i farmaceutycznych z okresu międzywojennego – te, które szczęśliwie przetrwały do naszych czasów.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia!

 

Film z otwarcia: https://www.youtube.com/watch?v=fDf_kXayFvs

__________________

fot. M. Baryga