< Cofnij

Otwarcie wystawy o prof. Ireneuszu Wierzejewskim

Prof. I. Wierzejewski był ojcem polskiej ortopedii i prekursorem kompleksowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, nauczycielem późniejszych profesorów Franciszka Raszei i Wiktora Degi, powstańcem wielkopolskim, żołnierzem Armii Wielkopolskiej, a potem Wojska Polskiego II RP, senatorem odrodzonej Polski, ojcem Korporacji Akademickiej Chrobria, znawcą i miłośnikiem opery, duszą towarzystwa, postacią barwną i wielowymiarową.

Otwarcie wystawy zaszczycili swoją obecnością Prorektor UMP prof. dr hab. Michał Musielak, Prodziekan prof. dr hab. Maciej Krawczyński, prof. Małgorzata Wierusz-Kozłowska – wnuczka Profesora, która udostępniła Muzeum pamiątki po prof. I. Wierzejewskim, wraz z rodziną, Prezes PTPN i pełnomocnik Rektora UAM ds. Muzeum prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński, Dyrektor Archiwum Państwowego Henryk Krystek, Dyrektor Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. J. Dowbora-Muśnickiego w Lusowie dr Michał Krzyżaniak, kierownik Katedry i Zakładu Historii Nauk Medycznych UMP dr hab. n. farm. dr n. hum. Anita Magowska prof. UM. Otwarcie uświetnił poczet sztandarowy Korporacji Akademickiej Chrobria.

Wystawę można oglądać w siedzibie naszego Muzeum w Collegium Stomatologicum do 31 grudnia 2017.

 

_________________

Fot. M. Baryga